Informace o nás

 

Co je projekt Rychlebská jurta

Projekt "Rychlebská jurta" chce svým fungováním vytvořit alternativní, levný a mobilní kulturní prostor, v zapomenuté příhraničí oblasti Rychlebských hor a jejich podhůří. Svými programy tak v Rychlebské jurtě chceme přispět k aktivnímu rozšíření kulturního vyžití v místě kde žijeme akcentováním místních umělců, spisovatelů či cestovatelů. Také se kulturně propojit se zbytkem republiky a přivážet zajímavé osobnosti k nám.

 

Proč zrovna jurta?

Prostor jurty jsme zvolili, protože je netradiční, alternativní, flexibilní, adaptovatelný, multifunkční a svou mobilitou umožňuje obsáhnout oblast Rychlebských hor a dostat se blíže k cílové skupině. Jurta je zakoupená ze sociálního projektu GER. Navíc nezvyklá tvář jurty sama o sobě velmi dobře promlouvá, oslovuje a zve k návštěvě a účasti akcí zde pořádaných.  Jako specifický prostor bez rohů velmi přirozeně definuje pospolitost a má v sobě symboliku kruhu, který chápeme v našem kontextu jako symbol pro propojování místních aktivních lidí (umělců, provozovatelů kulturních, sportovních zařízení, divadelníků, cestovatelů, apod.) mezi sebou a navíc jako propojení s dalšími akcechtivými lidmi. 

 

Co je naším cílem?

Projekt „Rychlebská jurta“ má vizi vytvořit a etablovat putovní, netradiční, alternativní, flexibilní, adaptovatelný, multifunkční kulturní prostor se záběrem klubu, kina, ateliéru i galerie. Svými akcemi podpoří setkávání místních mladých lidí, má za cíl rozšiřovat řady aktivizovaných a nabízí alternativu trávení volného času.